Zwroty, reklamacje i gwarancja

Aby pobrać formularz odstąpienia od umowy / zwrotu / reklamacji / gwarancji kliknij tutaj.

Zwroty z tytułu odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Zakupiony w naszym sklepie produkt możesz zwrócić w ciągu 14 dni od jego otrzymania - bez podania przyczyny. W takim wypadku zwrócimy Ci cenę produktu oraz koszt wysyłki w kwocie równej najtańszej formie wysyłki dla danego przedmiotu. Koszt odesłania przedmiotu spada na Ciebie. 

Aby dokonać zwrotu produktu:

1) Odeślij do nas produkt wraz z załączonym formularzem odstąpienia od umowy oaz dowodem zakupu.

2) Odeślij produkt na adres:

PPHU HERMES - Frago.pl

ul. Krótka 11

63-460 Nowe Skalmierzyce

wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu.

3) Po otrzymaniu przesyłki, zwrócimy Ci koszt przedmiotu oraz jednej wysyłki w kwocie równej najtańszej formie wysyłki dla danego przedmiotu

Reklamacje z tytułu rękojmi

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, jako sprzedawca, odpowiadamy za wady produktu na podstawie rękojmi. Okres rękojmi wynosi 2 lata od momentu zakupu produktu. Zasady rękojmi reguluje ustawodawca.

Aby zareklamować produkt na podstawie rękojmi:

1) Napisz maila na sklep@frago.pl z informacją, że z produktem jest coś nie tak i opisz swój problem.

2) Poczekaj na naszą odpowiedź. Być może uda nam się pomóc Ci na odległość lub znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie, bez konieczności odsyłania produktu do nas. Jeżeli tak się nie stanie, prześlemy Ci formularz reklamacji.

3) Odeślij produkt na adres:

PPHU HERMES - Frago.pl

ul. Krótka 11

63-460 Nowe Skalmierzyce

z wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu.

4) Po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji, skontaktujemy się z Tobą lub po prostu wyślemy nowy / naprawiony produkt albo zwrócimy pieniądze.

Gwarancja

Większość produktów w naszym sklepie jest objętych gwarancją: od 3 miesięcy aż do gwarancji wieczystej. Jeżeli w tym czasie zakupiony przedmiot przestanie działać - zgłoś się do nas.

Aby skorzystać z gwarancji:

1) Napisz maila na sklep@frago.pl z informacją, że z produktem jest coś nie tak i opisz swój problem.

2) Poczekaj na naszą odpowiedź. Być może uda nam się pomóc Ci na odległość lub znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie, bez konieczności odsyłania produktu do nas. Jeżeli tak się nie stanie, prześlemy Ci formularz gwarancji.

3) Odeślij produkt na adres:

PPHU HERMES - Frago.pl

ul. Krótka 11

63-460 Nowe Skalmierzyce

z wypełnionym formularzem gwarancji oraz dowodem zakupu.

4) Po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu problemu, skontaktujemy się z Tobą lub po prostu wyślemy nowy / naprawiony produkt albo zwrócimy pieniądze.

Regulamin gwarancji udzielanych przez sklep Frago.pl:

1) Okres gwarancji jest podany dla każdego produktu na stronie konkretnego produktu. Okres gwarancji dla akcesoriów sprzedawanych wraz z produktem, tj. kable, etui, uchwyty, mocowania, itp. wynosi 3 miesiące.

2) Gwarantem jest firma PPHU HERMES Piotr Cygan z siedzibą w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Krótkiej 11. Wyżej wymieniony adres jest także miejscem świadczenia gwarancji, do którego klient powinien dostarczyć reklamowany produkt.

3) W ramach okresu gwarancji gwarant dokona, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, bezpłatnej dla Użytkownika, naprawy lub wymiany urządzenia (zależnie od decyzji gwaranta). Usterki urządzenia podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie dla Klienta w terminie 90 dni kalendarzowych od daty otrzymania urządzenia. Naprawiony lub nowy produkt gwarant wyśle na wskazany przez klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polski. W przypadku braku możliwości naprawy / wymiany produktu na nowy, gwarant zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt na rachunek bankowy wskazany przez klienta.

4) Podstawą do skorzystania z gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu. Żadne inne dokumenty nie są wymagane. 

5) Aby skorzystać z gwarancji należy wypełnić odpowiedni formularz, który można pobrać z tej strony lub który gwarant prześle drogą elektroniczną po wcześniejszym kontakcie mailowym (sklep@frago.pl) lub telefonicznym (508 187 199). Formularz należy przesłać wraz z produktem, który jest przedmiotem gwarancji. 

6) Jakakolwiek ingerencja zewnętrzna w produkt, który podlega gwarancji (w szczególności naprawa czy wymiana elementów, zmiany lub przeróbki produktu we własnym zakresie lub przez firmy zewnętrzne) równa się utracie gwarancji. 

7) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w efekcie korzystania z produktu niezgodnie z instrukcją i/lub korzystania z produktu z nienależytą ostrożnością dla danego typu produktów. W szczególności dotyczy to uszkodzeń powstałych w wyniku upadku lub upuszczenia produktu oraz uszkodzeń mechanicznych wynikających z uderzeń, zgnieceń, itp. 

8) Gwarancja nie obejmuje elementów, które podlegają naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, a także elementów, które w trakcie eksploatacji mogą tracić lub zmniejszać swoje początkowe właściwości, takich jak na przykład spadek pojemności ogniw litowo - jonowych lub litowo - polimerowych w czasie. 

9) Gwarancja nie obejmuje skutków wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny.

10) Gwarancja nie obejmuje eksploatacji urządzeń w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności lub dużych wahań temperatur, kontaktem z żywnością lub cieczą, korozji oraz zastosowania niewłaściwej mocy energii elektrycznej.

11) Gwarancja nie obejmuje rys i uszkodzeń powierzchni produktów, powstałych w wyniku normalnego użytkowania.

12) Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, odszkodowania za niedogodności wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Produktu.

13) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.